Muud tegevused

Peoplatsil toimub veel erinevaid mängulisi ja sportlikke tegevusi, jagatakse infot ja saab ka keha kinnitada.