Ettepanekuid tunnustamist väärivate majade kohta oodati e-posti teel Karlova elanikelt, samuti vaadati üle need hooned, mis said eelmise aasta jooksul linnavalitsuselt kasutusload või olid žüriiliikmetele juhuslikult linnaosa tänavatel ringi liikudes silma hakanud.

2012. aastal tegi žürii oma ringkäigu parimate väljavalimiseks 8. mail. Liikusime jalgratastega Karlovas viiekesi: Juta Vallikivi, Edgar Kaare ja Kristina Kurm Karlova Seltsist, Egle Tamm Tartu linnavalitsusest ja Reesi Soodla Hea Maja Poest.

         Kokkuvõttes tunnustame tiitliga „Karlova ehe“ sel aastal nelja hoonet.

  • Kitzbergi 1 - parim säästvalt renoveeritud hoone. Hoone korrastamisel on säilitatud vana materjali võlu ja väärikus – voodrilaud on hoolikalt puhastatud vanadest värvikihtidest ja seejärel uuesti värvitud linaõlivärviga, aknad on restaureeritud (osa ootab veel oma järge, kuid kiiremate ja lihtsamate lahenduste teed pole õnneks mindud). Värvilahendus on maitsekas ja hoone arhitektuurset stiili toetav. Eraldi tähelepanu on pööratud ka hoone ümbruse vertikaalplaneerimisele ja sademevee ärajuhtimisele.


  • Alevi 27 - näide sellest, et järjepidevalt hästi hooldatud hoone ei vaja kapitaalset remonti. Hoolsa omaniku käe all on 1930ndate aastate elumaja säilitanud oma ehitusaegse välimuse, mahu ja materjalikäsitluse. Eeskujuks kõikidele karlovlastele!


  • Kalevi 15/17 – eeskujulikult renoveeritud ühiskondlike hoonete kompleks.  Tunnustame, et objekt on terviklikult projekteeritud ja renoveerimistööd on tehtud põhjalikult mõlema hoone puhul, kasutades nii sise- kui välisviimistluses võimalikult ajastutruid materjale.


  • Kõrvalhoone Salme 31 krundil – uus katus tagab hoone püsimise. Massiivsavist seintega hoonete eluiga on ilmastiku meelevalda jäädes kahjuks lühike. Seepärast on korralik katus tagatis  Tartu linnapildis haruldaseks saanud savihoone püsimisel.


Lisaks väärib äramärkimist ka paari Koidu tänava hoone maitsekalt ning säästva renoveerimise põhimõtteid arvestavalt uuendatud välimus, nendeks on  ühepereelamu nr 14 ja korterelamu nr 26. Viimane on samas hoiatavaks näiteks riskidest, mida renoveerimistööd kaasa tuua võivad. Pärast konkurssi alla varisenud siselagi annab tunnistust vigadest konstruktsioonide tugevuse hindamisel...  

Samuti jäi maitseka lahendusena silma ajaloolise kõrvalhoone varemetele ehitatud uushoone Võru tn 54 hoovis, mis tagasihoidliku arhitektuuri ja sobiva värvilahendusega sulandub ajaloolisse miljöösse. Lihtsate vahenditega on korrastatud korterelamu Tähe tn 82 (samas on taunitav selle hoonega kokku ehitatud kõrvalmaja I korruse plekklaudis). Salme tn 15 maja puhul tõstame esile kenasti korrastatud plankaeda oma autentse lahenduse ja traditsiooniliste materjalide kasutamisega.

Loe lähemalt ka 2011.aastal "Karlova ehe" vääriliseks tunnustatud Karlova hoonetest.

Kristina Kurm, Karlova Selts