Selle installatsiooniga juhitakse tähelepanu faktile, et Tartu on olnud ajalooline sadamalinn.