Tule ja osale Karlova arengule olulisel arutelul, mille teemadeks on:

  • miljööala ehitustingimused, vana teemaplaneeringu võrdlus uue üldplaneeringus antud lahendusega;
  • Karlova puhkealad, keskendume Emajõe äärele; lasteaiandus, laste mänguväljakud;
  • liiklus: kas linnaosa on jalgsi kesklinnast hästi kättesaadav, kas liiklus linnaosas on turvaline, kas läbivad tänavad häirivad, kas linnaosa on hästi teiste linnaosadega seotud, jalgrattateed, ühistransport jne;
  • kütmine, kas kaugküte on sobilik;
  • arhitektuurinõuanded, uued hooned, nõuded tehnoseadmetele.

Ettekanne Taru linnavalitsuse üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhatajalt Indrek Rannikult.

Vt. ka üldplaneeringu ajakava