Sissejuhatus
Kortermajade vaheline linnaaed võiks pakkuda erinevatele kasutajagruppidele mitmekülgseid õues viibimise ja õueruumi kasutamise võimalusi. Nutika kavandamise abil on võimalik koduaiast luua aja muutustega pidevalt kohandatav elukeskkond, mida ei määratle vaid parkimisvajadus ja lilleilu.

Õhtu keskendub peaasjalikult Karlovale tüüpilisele aiaruumile, kaotamata sidet kortermajade kavandamisega üldisemas võtmes. Tähe 89 krundi heakorrastuse projekti tutvustamisele järgneb töötuba, mille raames leitakse vastuseid Tähe 26 krundi põhiprobleemidele. Määratletakse ala potentsiaal, probleemid ja võimalused. Täpsustatakse järgmised sammud aiaruumi taustast lähtuvalt.

Eesmärk on pakkuda mõtteainet ja koolitust kortermaja eluga seotud laiemale publikumile. Osalemine on tasuta.

Palume osalemist registreerida: http://www.eformular.com/tajuruum/kavandamine.html

Kava
18.00 ettekanne ja seminar Kortermaja ümbruse  kavandamine Karlovas Tähe 89 krundi näitel
19.00 töötuba Karlovas Tähe 26 krundi näitel 
20.00 ringkäik uues loodusmajas 

Veab maastikuarhitekt Edgar Kaare.

Märksõnad
 • Kavandamine – üheksa korda mõõda, üks kord ehita
 • Erinevad aiaruumid ja funktsioonid – linnaaia mitmekesisus
 • Parkimine – kas tänaval, krundil, kas üldse?
 • Linnaaiandus ja linnatoit
 • Arhitektuursed väikevormid – kas monofunktsionaalne liumägi või paindlikud erilahendused?
 • Piirdeaiad – kas suletud ruum on alati vajalik?
 • Sademevee probleemid – kuidas probleemid väärtusteks pöörata? 
 • Vertikaalplaneerimine – õiged maapinna kõrgused ja kalded
 • Dendroloogiline hinnang - raiete määramine ja kooskõlastamine
 • Uusistutused – otstarbekus, esteetilisus ja kasvutingimused
 • Rajamise etapilisus ja järjekord
 • Kooskõlastamine erinevate osapooltega ja ehitusluba

Korraldab: TajuRuum, Karlova Selts, Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Lisainfo: Edgar Kaare, edgar@tajuruum.eu, 512 8123