Hea seltsiline!

12. juunil 2023 k.18:15 - 20:15 Karlova Seltsi üldkoosolek kogukonnakohvikus Anna Edasi, Tähe 20.

Päevakorras:

●       2022. aasta majandusaasta aruande tutvustus;

●       2022. aasta tegevusaruande tutvustus;

●       majandusaasta aruande kinnitamine;

●       tagasivaade Karlova Päevadele 2023 - arutelu;

●       räägime Karlova liikluse kitsaskohtadest - arutelu;

●       tegevusplaanid tulevikuks - arutelu.

Palume osaleda – saad vahetu ülevaate toimunust ja edasisest, saad
kaasa rääkida seltsi ja Karlova linnaosa tuleviku teemadel ning teha
ettepanekuid, küsida ja saada vastuseid.

Oma osalemisest anna 12. juuni keskpäevaks teada registreerimislehel:
https://doodle.com/meeting/participate/id/e5RB5WZa

NB! Kui Sa seltsi liikmena ei saa kohale tulla, siis palun volita mõnda seltsi liiget
enda tahet väljendama. Volitus anna esindajale kaasa või saada
digiallkirjastatud volitus e-postiga juhatuse aadressile karlovaselts@gmail.com