Päevakorras oli esiteks seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustus ning seejärel aruanne kinnitati. Vaatasime tagasi ka 2021. aasta tegevustele ja 2022.a. Karlova Päevadele. Arutasime tulevikuplaane. Seltsi astus mitu uut liiget, kelle üle on väga hea meel.
Koosoleku pidulikus osas tähistasime Karlova Seltsi 15 aasta sünnipäeva.