Karlova päevad 2014 toimuvad 12. - 17. mail ja  see aeg pole enam mägede taga. Korraldajad ja korraldamises kaasa lüüa soovijad kogunesid esimest korda 05. märtsil Anna Edasi kohvikus (Tähe 20). Järgmine koosolek toimub samas kohas kolmapäeval 19. märtsil, alguskellaaeg 18:15. Organiseerijatega saab liituda ka sel koosolekul. Oma mõtteid-ettepanekuid, mida Karlova Päevade raames ette võtta, võib saata samuti meili teel aadressile karlovaselts@gmail.com.

Karlova Seltsi juhatus ja Karlova päevade organisaatorid