Selleks palun vasta paarile küsimusele, viite lihtsale ja lühikesele ankeedile leiad siit:

Vastamine võtab aega 5-10 min. ja on anonüümne.

Kogutud tagasisidest teeme kokkuvõtte, mida kõik huvilised saavad ka lugeda.

Hea, kui saadaksid oma arvamised teele hiljemalt 31.maiks.

 

Ette tänulik Karlova Selts