Täname kõiki, kes võtsid vaevaks täita Karlova liiklusuuringu küsitluslehti. Väga selgelt tuli välja, et sõidukite liikluse piirkiirust võiks alandada 30 km/h. Samuti leiti, et vähendada tuleb linnaosa läbivat liiklust. Kõige enam tuleks seda teha Tähe, Kalevi, Vaba, Õnne ja Sõbra tänavatel. Jalgrattaliiklus võiks olla ka ühesuunalistel tänavatel kahesuunaline. Tähe, Kalevi, Võru ja Sõbra tänavatel soovitakse näha jalgrattateid või -radasid. Kergliiklejate suurim mure on ebatasased teed ja kõrged äärekivid.

Uuringu tulemustega saab siit lähemalt tutvuda.

Edasiselt on kavas Karlova liikluse ja parkimise osas korraldada laiemapõhjalisem töötuba, millesse kaasata linnavalitsuse esindajad, kohalikud elanikud ja täiendavad spetsialistid. Teema vajab kohaliku piirkonna põhist laiemat kontseptsiooni, mis arvestaks elanike liiklust ja parkimist puudutavate ootuste, aga ka tänavaruumi miljööväärtuste säilimisega. Seejuures on läbiviidud uuring heaks abiliseks.

Parimate soovidega,

Edgar Kaare, Ilmar Part, Toomas Põld