Tartu linnaosaseltside algatusrühm alustas seoses Tartu lähedale kavandatava tselluloositehasega infoseminaride sarja. Esimene seminar toimus 15. jaanuaril, teema oli "Tselluloositööstuse parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnariskid". Esinesid Virve Sõber (TÜ ökoloog, Supilinna Selts) ja Juhan Ruut (Hendrikson & Ko tööstusvaldkonna suunajuht, Est-For Investi konsultant).

 Esimene seminar keskendus tselluloositööstuse keskkonnaprobleemidele üldiselt. Kavandatava tehase eestvedajad on kinnitanud, et kasutusele võetakse kõige parem tehnika. Kokkusaamisel püüti täpsemalt lahata, mida termin "kõige parem tehnika" puidukeemias tähendab, millised on täpsemalt kasutusele võetavad puidu töötlemise protsessid, millised on nende protsesside keskkonnariskid ja kuidas neid maandatakse.

 Veebruari (14.02) infoseminari teemaks oli Eesti puidutööstus ja metsaressurss, esinesid Enn Pärt Keskkonnaagentuurist ja Raul Rosenvald eesti Maaülikoolist.

Tartu linnaosaseltside ümarlaua infoseminar "Kui palju reostust Emajõgi ja Peipsi võiksid veel välja kannatada? Euroopa veedirektiiv ja Eesti kohustused. "
toimus 14. märtsil kell Tartu loodusmajas (Lille 10).

Kogu puidukeemia puhul on vesi, veekasutus, heitvee puhastamine ning nende mõju keskkonnale määrava tähtsusega.
Esinesid parimad kõnelejad, kes Eestist ei leida:
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enn Loigu (vesi ja keskkonnatehnika) ja
Tartu Ülikooli professor Ülo Mander (loodusgeograafia ja maastikuökoloogia).
Toimus huvitav diskussioon, on ju mõlemad esinejad juba ka kavandatava tselluloositehase teemal sõna võtnud. 

Aprilli  seminaril esineb Tiit Oidjärv Rahandusministeeriumist ja teiseks üks Keskkonnaministeeriumi spetsialist.  Neile esitab vastavalt vajadusele küsimusi Mart Hiob, Supilinna Selts/Artes Terrae.

Mai seminaril võetakse vaatluse alla tehase loodav lisandväärtus ja muud majandusküsimused. Lükkub algselt planeeritud ajast 23. mail edasi.

Lisainfo lehel tartlane.ee.

Infoseminaridel on oodatud kõik huvilised ja osavõtt on tasuta. Kõigi seminaride toimumiskoht Tartu Loodusmaja, Lille 10.

Tartu linnaosaseltside algatusrühm,

kontakt Asko Tamme (56942387, tartu.algatusryhm@gmail.com)